Certyfikacja

W ramach STSR umożliwiamy uczestnikom naszych szkoleń uzyskanie certyfikatów konsultanta i terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

W celu zapoznania się z całym programem certyfikacyjnym zapraszamy na stronę: www.psttsr.pl

Konsultant

Certyfikat Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach – kryteria:

 1. Ukończone minimum 200 godzin szkoleń akredytowanych*: I stopień (70 godzin) i II stopień (130 godzin).
 2. Udokumentowana własna praca rozwojowa ** minimum 100 godzin (np.: treningi psychologiczne, własna psychoterapia, superwizja).
 3. Udokumentowana praca z ludźmi, praktyka – minimum 3 lata pracy, w tym co najmniej 200 godzin pracy w nurcie TSR.
 4. Członkostwo w Stowarzyszeniu PST-TSR.
 5. Rekomendacja dwóch Superwizorów Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach (tryb uzyskania rekomendacji jest uzgadniany indywidualnie przez osobę ubiegającą się o Certyfikat Konsultanta PSR z wybranymi osobami spośród Superwizorów PSR).

Uzyskanie certyfikatu Konsultanta Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach następuje po spełnieniu powyższych 5 kryteriów, na mocy decyzji Zarządu.

* Przez szkolenia akredytowane rozumie się takie szkolenia, które uzyskały akceptację (akredytację) Rady Merytorycznej i Zarządu PST-TSR, w wyniku uznania ich jako równorzędnych ilościowo i jakościowo; według zasad dostępnych w osobnej uchwale. Wszystkie adresy placówek dostępne są na stronie www.psttsr.pl.

** Własna praca rozwojowa może być prowadzona w innych podejściach niż TSR.

Terapeuta

Certyfikat Terapeuty Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – kryteria:

 1. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku psychologia lub medyczne (specjalizacja psychiatria) lub inne wykształcenie wyższe lub podyplomowe (np. pedagogika, socjologia, etc.) w ramach którego uzyskał wiedzę z zakresu: psychologii klinicznej i psychopatologii (w wymiarze 30 godzin),
 2. jest członkiem PSTTSR i ma uregulowane składki członkowskie,
 3. ukończył kurs 1 i 2 stopnia zgodny ze standardami i akredytowany przez PSTTSR w wymiarze 200 godzin,
 4. udokumentowanie doświadczenia zawodowego w ilości minimum 5 lat pracy terapeutycznej: indywidualnej, z parami lub grupami,
 5. 100 godzin szkolenia w konwencji TSR w zakresie wybranych zagadnień klinicznych,
 6. 40 godzin superwizji pracy własnej u dwóch różnych superwizorów PSR, w tym jednego z wykształceniem psychologicznym lub psychiatrycznym i jednego z innym wykształceniem kierunkowym,
 7. przedstawić rekomendacje 2 superwizorów PSR – jednego w wykształceniem psychologicznym lub psychiatrycznym i jednego z innym wykształceniem kierunkowym,
 8. udokumentowane własne praca rozwojowe, min.100godzin.