Formularz zgłoszeniowy
Szkolenie zaawansowane
Warszawa 2021/2022

  Imię (wymagane)

  Nazwisko (wymagane)

  Zawód (wymagane)

  Miejsce pracy (wymagane)

  Miejscowość

  Mail (wymagane)

  Telefon (wymagane)

  Sposób płatności:

  Dane do faktury

  Uwagi

    Oświadczam o ukończeniu szkolenia I stopnia TSR w wymiarze nie mniejszym niż 70 godzin dydaktycznych (do oświadczenia należy w polu poniżej załączyć skan dyplomu potwierdzającego ukończenie I stopnia TSR wraz z informacją o liczbie godzin).

  (max. wielkość pliku: 5MB)

    Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu szkoleń organizowanych przez STSR (regulamin do pobrania: regulamin szkoleń).

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym dla potrzeb udziału w szkoleniach organizowanych przez podmioty tworzące STSR tj. CPSR, CR, LETSR (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

    Oświadczam, że jestem aktywnym członkiem PSTTSR (potwierdzenie członkostwa odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie).

    Chcę otrzymywać informacje i oferty marketingowe w związku z czym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez podmioty tworzące STSR tj. CPSR, CR, LETSR dla potrzeb wysyłania informacji i ofert marketingowych.