Idea

Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

„Pojedynczo jesteśmy tylko kroplami – razem tworzymy ocean”

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniami wielu spośród absolwentów naszych szkoleń z zakresu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach postanowiliśmy połączyć nasze wysiłki i zaproponować bardziej kompleksową ofertę. Efektem jest wspólny projekt Centrum PSR, Centrum Rozwiązań oraz Laboratorium Edukacji i Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach pod nazwą „Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach”. Naszym zamiarem było stworzenie profesjonalnych możliwości łączenia rozwoju umiejętności posługiwania się modelem TSR w praktyce pomocowej z równoległym uzyskaniem formalnego potwierdzenia kompetencji za sprawą oficjalnego certyfikatu terapeuty Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

Odwołując się do kluczowej dla TSR idei wolności wyborów klienta program STSR cechuje duża elastyczność i różnorodność dotycząca treści. Pozostawiamy zatem naszym słuchaczom (na II i III poziomie STSR) możliwość podjęcia najlepszej dla nich samych decyzji, co do możliwości realizacji własnej ścieżki rozwoju zawodowego.