Ośrodki STSR

Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – tworzą trzy ośrodki szkoleniowe:

Współpracujemy ze sobą już od wielu lat. Każdy z nas ma swoją specyfikę, m.in. polegającą na szczególnym zainteresowaniu różnymi obszarami praktyki pomocowej (np. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – CPSR, terapia uzależnień- CR, pomoc dziecku i rodzinie – LETSR), jak i przyjętymi rozwiązaniami metodycznymi, czyli sposobami uczenia modelu TSR/PSR. Nasze zainteresowania, wiedza i doświadczenia są dużo szersze, niż uprzednio wymieniona tematyka. Jako liderzy ośrodków tworzących Szkołę Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach – Tomasz Świtek, Jacek Szczepkowski, Artur Lewiński i Ewa Majchrowska – wiemy, jak ważną a zarazem potrzebną sprawą jest umiejętność współpracy. Stąd pomysł, żeby więcej rzeczy robić razem, łącząc nasze zasoby.

W ramach ośrodków szkoleniowych od wielu lat aktywnie współtworzymy i rozwijamy możliwości aplikacji TSR w różnych obszarach praktyki zawodowej. Jedną z istotnych form naszej aktywności jest systematyczny udział w polskich i zagranicznych konferencjach poświęconych TSR, publikacje artykułów oraz autorskich książek, tworzenie nowych sposobów i technik pracy w ramach Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach. Ze szczególną troską dbamy także o jakość zajęć prowadzonych zarówno w ramach naszych ośrodków, jak i STSR, spełniając przy tym standardy szkoleniowe Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, m.in. w zakresie wymogów odnośnie wysoko kwalifikowanej kadry dydaktycznej.