Superwizje

Przykładowe cele superwizji:

  • Rozwój umiejętności pomocowych i wzrost kompetencji merytorycznych w zakresie pracy z klientami,
  • Wymiana wzajemnych doświadczeń zawodowych,
  • Monitorowanie własnej pracy z klientami,
  • Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, itp.

Każdy z uczestników STSR może zdecydować samodzielnie u kogo (z pośród superwizorów PSTTSR będzie chciał odbyć taką superwizję, celem uzyskania niezbędnych w procesie certyfikacji rekomendacji. Konkretne daty sesji superwizyjnych widnieją w ofercie poszczególnych ośrodków szkoleniowych, współpracujących w ramach STSR podmiotów.

W celu odbycia superwizji prosimy o kontakt z superwizorami podanymi poniżej korzystając z danych kontaktowych poszczególnych ośrodków szkoleniowych.

Superwizorzy i ośrodki szkoleniowe:

Ewa Majchrowska
Laboratorium ETSR
Pabianice, Warszawa
www: www.letsr.pl
mail: kontakt.letsr@gmail.com

Jacek Szczepkowski
Centrum Rozwiązań
Toruń
www: www.centrumrozwiazan.pl
mail: tsr@centrumrozwiazan.pl

Tomasz Świtek
Centrum PSR
Warszawa
www: www.centrumpsr.eu
mail: tomaszswitek@centrumpsr.eu

UWAGA:
Istnieje możliwość organizacji szkolenia w innych lokalizacjach po wcześniejszym kontakcie.