Szkolenia specjalistyczne

Tematyka warsztatów II poziomu:

Propozycje Centrum Podejścia Skoncentrowanego na Rozwiązaniach

Propozycje Centrum Rozwiązań

Propozycje LETSR