Szkolenie zaawansowane

Szkolenie zaawansowane akredytowane przez PSTTSR umożliwiające udział w programie certyfikacyjnym PSTTSR

 ZOBACZ TERMINARZ SZKOLEŃ >>> 

Cele szkolenia:

 • Rozwój osobisty – wzrost świadomości własnych mocnych stron i potrzeb oraz celów osobistych nie tylko związanych z obszarem zawodowym.
 • Rozwój umiejętności prowadzenia terapii w oparciu o założenia i techniki poznane podczas szkolenia podstawowego.
 • Poszerzanie wiedzy na temat samego modelu TSR i możliwości jego aplikacji do praktyki.
 • Poznanie nowych narzędzi wykorzystywanych w TSR.
 • Poznanie specyfiki pracy metodą TSR z określonymi kategoriami problemów i klientami ich doświadczającymi.

Efekty:

Uczestnicy zdobędą większe poczucie własnych kompetencji, dzięki czemu będą mieli większy spokój i zadowolenie nawet w obszarze pracy z „trudnym” klientem.

Nauczą się pracy z klientami w różnym wieku w ramach terapii indywidualnej, pary i grupy.

Tematy sesji:

 • „Ja jako terapeuta” – rozpoznawanie i korzystanie ze swoich zasobów, planowanie drogi własnego rozwoju osobistego i zawodowego

 • „Rozumienie TSR – źródła i inspiracje teoretyczne oraz ich implikacje dla praktyki pomocowej” – analiza dotychczasowych doświadczeń związanych z rozumieniem i stosowaniem TSR w praktyce

 • „Psychopatologia a TSR” – rozumienie i możliwości pracy terapeutycznej w obszarze zjawisk umownie określanych mianem chorobowych

 • „Współpraca z rodziną” – diady, rodzina, młodzież, dzieci.

 • „Grupy skoncentrowane na rozwiązaniach” – umiejętności współpracy z grupą w perspektywie niepatologicznej, redefiniującej problemy i otwartej na poszukiwanie nowych możliwości

Podczas każdego modułu szkoleniowego ma miejsce superwizja grupowa pracy własnej uczestników w oparciu o uprzednio przygotowane przez nich w ramach zadań międzysesyjnych nagrania sesji terapeutycznych.

Każdorazowo, ze względu na potrzeby uczestników danej grupy szkoleniowej program jest dostosowywany do jej specyfiki, możliwe są więc niewielkie modyfikacje realizowanych treści.

Uczestnicy:

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które ukończyły szkolenie na poziomie podstawowym – I stopień w wymiarze minimum 70 godzin dydaktycznych.

Osoby, które ukończyły II stopień Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie lub inne szkolenia z PSR w obszarach Edukacji, Pomocy Społecznej w wymiarze 70 godzin dydaktycznych.

Informacja o wymaganiach podczas szkolenia i warunkach zaliczenia szkolenia:

W ramach szkolenia zaawansowanego od uczestników wymagane jest aktywne zaangażowanie i realizacji zadań międzysesyjnych, zlecanych przez poszczególnych prowadzących w ramach kolejnych zjazdów szkoleniowych, m.in.:

 • lektura wybranych pozycji z zakresu TSR (m.in. I.K. Berg, P. de Jong, Rozmowy o rozwiązaniach, Kraków 2007),
 • przygotowanie dwóch nagrań sesji z klientem wraz ze stenogramem wg uprzednio określonego wzoru,
 • opracowanie pisemnych prac na zadane tematy,
 • sporządzenie genogramu zasobów swojej rodziny.

Zapewniamy:

Bogaty pakiet materiałów dydaktycznych (wersja elektroniczna i papierowa):

 • Autorskie skrypty dotyczące zagadnień obejmujących II stopień TSR.
 • Materiały do ćwiczeń.
 • Prezentacje autentycznych sesji terapeutycznych oraz scenopisy sesji.
 • Bufet kawowy.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia II stopnia TSR oraz umożliwiające rozpoczęcie procesu certyfikacji w PST-TSR.

Cena:

2500 PLN/os.

Istnieje możliwość płatności w transzach:*
(I transza – 700 zł,  II transza – 500 zł,  III transza– 500zł, IV transza – 400zł, V transza – 400zł)

*Transze są płatne najpóźniej na 14 dni przed każdym zjazdem.

 ZOBACZ TERMINARZ SZKOLEŃ >>>